Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klases uzdevumu apspriešana

 
Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: 11. klases uzdevumu apspriešana
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 22:44
 

Sveicināti, 

Jautājumā par gutācijai traucējošo faktoru dienas laikā, tiks ieskaitītas abas atbildes (gan iztvaikošana, gan transpirācija).

Uzdevuma attēlā redzams divdīgļapju stumbra šķērgriezums.

Koksnes vadaudus (trahejas un traheīdas) veido nedzīvas šūnas ar  pārkoksnētiem šūnapvalkiem. Koksnes vadaudu funkcija galvenokārt ir ūdens un minerālvielu transports.

Lūksnes vadaudus (sietstobri ar pavadītājšūnām) veido dzīvas šūnas ar nepārkoksnētiem šūnapvalkiem. Lūksnes vadaudu funkcija galvenokārt ir auga sintezēto organisko vielu transports.

Sklerenhīmu veido cieši kopā esošas pārkoksnētas šūnu grupas, to galvenā funkcija ir stumbra mehāniskais balsts. Sklerenhīmas šķiedras ir tās kas veido daudzu praksē lietotu augu šķiedras, piemēram, kaņepāju šķiedras.

Attēlā redzamais divdīgļlapju stumbra šķērsgriezums ir iekrāsots ar krāsvielu, kas pārkoksnējošos šūnapvalkus krāso sarkanus (piemēram, koksne ir sarkana, tāpat sarkana ir arī sklerenhīma). Nepārkoksnētie pamataudi ir zili, tāpat zili ir arī lūksnes vadaudi. Mācību grāmatā ievietotajā saulespuķes stumbra šķērsgiezumā ir redzama tāda pat aina - pārkoksnētie stumbra audi (koksne un sklerenhīma) ir iekrāsoti vienā, bet nepārkoknsētie audi (lūksne, parenhīma) otrā krāsā. Fakts, ka mācību grāmatā  acīmredzami pārkoksnēta stumbra anatomiska struktūra (sklerenhīma) ir nosaukta par lūksni ir kļūda un to vajadzētu novērst.

Attiecībā par divdīgļlapja stumbra šķērsgriezumu un lūksnes atrašanu tajā, tiks saglabāta atbilde B. Par E atbildi dalībnieks saņems 0,7 punktus (jo acīmredzami savā atbildē izmantojis kļūdainu izejas informāciju).