Olimpiādes rezultātu apspriešana

11.klase, 6.jautājums

11.klase, 6.jautājums

by Alberts Bilzēns -
Number of replies: 4

Uzdevuma tekstā netika minēts konkrēts leņķis, tikai mainīgais a, lai gan jautājums tika uzdots par konkrētu spēka F vērtību. Vai es biju vienīgais, kurš šajā rūtiņā ievietoja F atkarību no leņķa kā formulu F=mg(sinα-0,2cosα)?

Arī skaidrojumā tiek apskatīts tikai variants, kad a ir pārāk mazs lai uzrastos nepieciešamība pēc papildus spēka, un netiek apskatīti leņķi, kad bez papildus bremzēm tramvajs sāktu ripot.

In reply to Alberts Bilzēns

Atbilde: 11.klase, 6.jautājums

by Roberts Darkevics -
Piekrītu, ka būtu bijis jāuzraksta, ka tas bija jārēķina ar iepriekšējā jautājumā minēto alfa vērtību.
In reply to Alberts Bilzēns

Atbilde: 11.klase, 6.jautājums

by Pēteris Leveika -
Es arī piekrītu, ka vajadzēja būt dotam leņķim, tā kā tas nebija dots, tad pareizai atbildei būtu jābūt izteiktai kā atkarībai no leņķa.
In reply to Alberts Bilzēns

Atbilde: 11.klase, 6.jautājums

by Jānis Cīmurs -
Izskatās, ka uzdevumā trūkst atsauces uz 4. jautājumu vai uzdota alfa vērtība.
Olimpiādes žūrija izskatīs šo jautājumu un pieņems lēmumu par atbilstošā punkta vērtēšanu.
In reply to Alberts Bilzēns

Atbilde: 11.klase, 6.jautājums

by Jānis Cīmurs -
Tā kā uzdevumā nebija uzdota alfa vērtība, tad
žūrijas lēmums ir izņemt (anulēt) 11. klases 6. jautājumu no vērtēšanas.