Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase

11. klase

by Dinārs Kemzāns -
Number of replies: 4

Jautājums.

Ja pareizo atbilžu skaits ir 5 un esmu atlasīji 3 pareizas + 1 nepareizi.

Tad cik punktus es varētu par to iegūt? Tikai 0,1p? 

Pēc manas idejas. 1 pareiza atbilde ir 0,2p

Tātad 0,2*3-0,2(jo viena nepareiza bija) iznāk vajadzētu būt 0,4p.

In reply to Dinārs Kemzāns

Atbilde: 11. klase

by Jānis Cīmurs -
Uzdevumā ir 5 pareizas atbildes un 2 nepareizas. Tāpēc būtu tikai loģiski, ka gadījumā, ja tu izvēlies visas atbildes, tu iegūsti 0 punkus, tā pat kā gadījumā, ja tu neizvēlies nevienu no atbildēm.
Tāpēc par katru pareizo atbildi ir +0.2 un par katru nepareizo ir -0.5
In reply to Jānis Cīmurs

Atbilde: 11. klase

by Dinārs Kemzāns -
Pēc informācijas pirms olimpiādes:
"Jautājumos, kuros ir jāizvēlas vairākas atbildes, ir pieļaujama tikai viena nepareiza atbilde (šajā gadījumā kopējais punktu skaits par jautājumu tiek samazināts uz pusi). Izvēloties divas nepareizas atbildes, kopējais punktu skaits par konkrēto jautājumu ir nulle punktu neatkarīgi no pareizi norādīto atbilžu skaita."
Es izprotu, ka iegūto punktu skaits dalās uz pusēm, nevis tiek atņemta puse no iespējamajiem. Ja tā būtu nesekotu otrajā teikumā teksts "neatkarīgi no pareizo norādīto atbilžu skaita". Vai kļūdos?
In reply to Dinārs Kemzāns

Atbilde: 11. klase

by Jānis Cīmurs -
Tas nozīmē, ka par nepareizu atbildi tiek atņemta pusē no maksimāli iegūstamajiem punktiem. Šajā 11. klases uzdevumā visi jautājumi ir ar vērtību 1, tāpēc par nepareizu atbildi ir -0.5 punkti.
Piekrītu, ka pēc formulējuma tā nevar saprast, bet tas ir tā, kā var un ir ieprogrammēts sistēmā.
In reply to Dinārs Kemzāns

Atbilde: 11. klase

by Jānis Cīmurs -
Paldies par komentāru. Nākamajā gadā precizēsim formulējumu olimpiādes ievadā.
Žūrijas lēmums ir neko šajā uzdevumā nemainīt.