Olimpiādes rezultātu apspriešana

11.klase, 5.jautājums