Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase 12. un 14. jautājums

11. klase 12. un 14. jautājums

by Edvards Miezītis -
Number of replies: 3


Pēc uzdevumā dotie nosacījumi un shēma nesakrīt, kas ir mulsinoši. Pēc nosacījumiem  H3+H1=2m un h2=2m, bet pēc zimējuma tā nav.

14. jautājums "Cik liels ir maksimālais bedres dziļums, no kura ir iespējams izsūknēt parastu ūdeni, izmantojot uzdevumā aprakstīto metodi?"

Ir minēts, ka jāizmanto uzdevumā minēto metodi, bet nav minēts kurā uzdevumā. Es izlasīju, šo nosacījumu un pieņēmu, ka jāizmanto 12. uzdevuma shēma. 

Pieņemu, ka ar šo problēmu daudzi nesaskārās, bet runājot par ši gada olimpiādi kopumā, esmu diezgan vīlies, jo likās, ka daudzas niances nav līdz galam pārdomātas. Daudzos nosacījumos trūkā precizēšana, kas tieši ir jāizmanto.

In reply to Edvards Miezītis

Atbilde: 11. klase 12. un 14. jautājums

by Jānis Cīmurs -
Vai vari precizēt tekstu "Daudzos nosacījumos trūkā precizēšana, kas tieši ir jāizmanto."? Iespējams, tu nebiji vienīgais, kuram radās problēmas.
Ja iespējams, pastāsti tās lietas, ko vēl neviens nav pacēlis forumā. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai iegūtu maksimāli taisnīgu rezultātu.

Rīt sniegšu komentārus par pārējiem jautājumiem.
In reply to Jānis Cīmurs

Atbilde: 11. klase 12. un 14. jautājums

by Jānis Cīmurs -
Par zīmējumu: Zīmējums ir shematisks un nav paredzēts augstumu mērījumiem, bet gan paskaidro lielumus H1, H2, H3, h1 un h2, kas tiek lietoti jautājumā. Tā kā jautājuma turpinājumā h2 un h1 mainās, tad norādīt zīmējumā sāķuma momentu būtu mulsinoši, jo tad nevarētu viennozimīgi pateikt, kas ir H3 un kas ir h2.

Par 14. jautājumu: Tu esi pārpratis, ko nozīmē uzdevums. Pirms olimpiādes uzsākšanas ir rakstīts: "Jums tiek piedāvāti 3 uzdevumi. Visi trīs uzdevumi ir vienādi vērtīgi un par katru no tiem var saņemt maksimāli 10 punktus. Katrs no uzdevumiem sastāv no vairākiem jautājumiem. Uzdevuma ietvaros daudzus jautājumus var risināt neatkarīgi vienu no otra. Vienam uzdevumam ir atvēlēta viena lappuse."
Tātad uzdevums ir viss, kas ir vienā lappusē.

Iesaku pievērst lielāku uzmanību tekstam, kas tiek rakstīts lapā pirms olimpiādes uzsākšanas. Tur bija vēj vairākas ninases minētas. Šajā rinkopā minētā lapa bija pieeja jau ilgu laiku pirms olimpiādes uzsākšanas.
In reply to Edvards Miezītis

Atbilde: 11. klase 12. un 14. jautājums

by Jānis Cīmurs -
Paldies par komentāru. Ņemsim vērā Jūsu norādītās nepilnības un centīsimies mazināt neprecizitātes nākamajā olimpiādē.
Žūrijas lēmums 12. un 14. jautājuma vērtējumos neko nemainīt.