Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase 8. Jautājums

11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Jānis Pudāns
Number of replies: 7
[R] Rīgas Centra rajons - Skolēni, 11. klases attēls [R] Skolēni attēls [R] Skolēni, 11. klases attēls

A:          Uzdevuma apakšā ir paskaidrots, ka enerģija, ko saņem iztvaikojušais ūdens ir vienāda ar enerģiju, ko zaudē sasalušais ūdens (sistēmas kopējā enerģija nemainās). Manuprāt, uzdevumā dotais pamatojums ir derīgs tikai tad, ja ūdenim sākuma temperatūra T = 0C, bet uzdevumā minēts, ka sākuma temperatūra ir T = 21C. Šajā gadījumā  vajadzētu būt Ql(sasalušā ūdens zaudētā enerģija)+Qk(ūdens termiskā enerģija)=Qt(iztvaikojušā ūdens enerģija). Tad Ql < Qt, nevis Ql = Qt, kā uzdevumā teikts.

C:          Augstāk minētais ietekmētu arī c atbildi. Pēc maniem aprēķiniem attiecība sanāca 5,15.

 

E:           Manuprāt, šis jautājums ir nekorekts, jo uz viņu var skatīties divējādi:

1. Enerģija, kas nepieciešama, lai iztvaicētu 0.25 kg ūdens (Q = Lm = 22.6*10^5*0.25 = 5.65 *10^5 = 565kJ)

2. Enerģija ko 0.75kg ūdens varēja atdot sasalstot un 1kg atdziestot līdz 0C (Q = C*dT*M +Y*m = 4200*21*1 +3.34*10^5*0.75 =3.4*10^5 J = 340 kJ)

Piedāvātā atbilde nesakrīt ar nevienu no manis piedāvātajām vērtībām, tāpēc gribētu sīkāku paskaidrojumu par to, kā tika iegūta atbilde 587kJ


In reply to Jānis Pudāns

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Jānis Cīmurs

Izskatās, ka tavi iebildumi ir pareizi un šī uzdevuma atrisinajumā varētu būt kļūda.

Ļoti iespējams šā uzdevuma atbildes A, C un E jautajumos tiks mainītas. Bet vēl ir jāpārbauda.

In reply to Jānis Pudāns

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Kirils Gončarovs
[R] Rīgas Kurzemes rajons - Skolēni, 11. klases attēls [R] Skolēni attēls [R] Skolēni, 11. klases attēls
Man liekas, ka A punktā nebija teikts par ūdens temperatūras samazināšanu, jo pēc nosacījuma "Enerģija, ko saņem ūdens daļa, kas pārvēršas par tvaiku ir ___________ par enerģiju ko zaudē ūdens daļa, kas pārvēršas par ledu." ir skaidrs, ka process notiek jau tājos apstākļos ( jā būtu tāds zems spiediens un 21°C temperatūra, tad viss ūdens pārvērstos par tvaikiem ). 


In reply to Kirils Gončarovs

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Jānis Pudāns
[R] Rīgas Centra rajons - Skolēni, 11. klases attēls [R] Skolēni attēls [R] Skolēni, 11. klases attēls

Nevaru piekrist, jo bija dots, ka sākuma temperatūra ir 21C, bet ūdens sasalšanas un iztvaikošanas temperatūra dotajā spiedienā ir 0C. Tas, kas notiktu ūdens iztvaikotu (izmantojot iekšējo siltuma enerģiju Q = 21*4200*1 = 88200J) līdz sasniedz 0C. Tikai tad ūdens sāktu iztvaikot un sasalt vienlaikus (šajā procesā gan būtu taisnība, ka enerģija, ko saņem iztvaikojušais ūdens ir vienāda ar enerģiju, ko zaudē sasalušais ūdens). Beigās viss ūdens nebūtu iztvaikojis, bet gan tikai 16.3% no ūdens masas. Pārējais būtu sasalis.


In reply to Jānis Pudāns

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Ansis Ēcis
[R] Rīgas Centra rajons - Skolotāji attēls [R] Skolotāji attēls

Kāpēc  pretenzija par šo pašu jautājumu (rakstīta vēl pirms šīs pretenzijas) netiek atbildēta?

https://skolas.lu.lv/mod/forum/discuss.php?d=1435

In reply to Ansis Ēcis

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Jānis Pudāns
[R] Rīgas Centra rajons - Skolēni, 11. klases attēls [R] Skolēni attēls [R] Skolēni, 11. klases attēls

Jūsu minētā pretenzija iebilda tikai par pareizrakstības kļudu, kas neietekmēja uzdevuma saprotamību. Šī pretenzija ir par organizātoru pieļautajām kļūdām piedāvājot nepareizes atbildes.

In reply to Jānis Pudāns

Atbilde: 11. klase 8. Jautājums

nosūtīja Ansis Ēcis
[R] Rīgas Centra rajons - Skolotāji attēls [R] Skolotāji attēls

Uzdevuma saprotamība ietekmē pareizo atbildi. Šī iebilde arī ietekmēja uzdevuma saprotamību, jo tā nebija viena burta pareizrakstība, bet vārda jēga teikumā.

Pagaidām piedāvātā "pareizā" atbilde nav loģiska no valodas viedokļa - ja kas mainīsies, būs cita runa.

Skolēnam nav jātērē laiks domājot vai organizatori ir kļūdījušies, vai tomēr tas ir speciāli un tad arguments no organizatoriem būtu - "tekstā bija šis vārds, kas visu izmaina".

Ja punktus nedod skolēnam, kurš pareizi ir izrēķinājis, bet ne tā ierakstījis atbildi, jo tekstā ir dots ko, kur un kā ievadīt, tad šim pašam argumentam būtu jābūt derīgam pretējā virzienā.


Esmu pārliecināts, ka komisija ir gana kompetenta, lai izlemtu, ko darīt ar šādu situāciju. Gaidīsim atbildi!