Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase 8. Jautājums

 
Jānis Pudāns attēls
11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Jānis Pudāns — piektdiena, 2019. gada 18. janvāris, 20:44
 

A:          Uzdevuma apakšā ir paskaidrots, ka enerģija, ko saņem iztvaikojušais ūdens ir vienāda ar enerģiju, ko zaudē sasalušais ūdens (sistēmas kopējā enerģija nemainās). Manuprāt, uzdevumā dotais pamatojums ir derīgs tikai tad, ja ūdenim sākuma temperatūra T = 0C, bet uzdevumā minēts, ka sākuma temperatūra ir T = 21C. Šajā gadījumā  vajadzētu būt Ql(sasalušā ūdens zaudētā enerģija)+Qk(ūdens termiskā enerģija)=Qt(iztvaikojušā ūdens enerģija). Tad Ql < Qt, nevis Ql = Qt, kā uzdevumā teikts.

C:          Augstāk minētais ietekmētu arī c atbildi. Pēc maniem aprēķiniem attiecība sanāca 5,15.

 

E:           Manuprāt, šis jautājums ir nekorekts, jo uz viņu var skatīties divējādi:

1. Enerģija, kas nepieciešama, lai iztvaicētu 0.25 kg ūdens (Q = Lm = 22.6*10^5*0.25 = 5.65 *10^5 = 565kJ)

2. Enerģija ko 0.75kg ūdens varēja atdot sasalstot un 1kg atdziestot līdz 0C (Q = C*dT*M +Y*m = 4200*21*1 +3.34*10^5*0.75 =3.4*10^5 J = 340 kJ)

Piedāvātā atbilde nesakrīt ar nevienu no manis piedāvātajām vērtībām, tāpēc gribētu sīkāku paskaidrojumu par to, kā tika iegūta atbilde 587kJ


Jānis Cīmurs attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Jānis Cīmurs — sestdiena, 2019. gada 19. janvāris, 09:58
 

Izskatās, ka tavi iebildumi ir pareizi un šī uzdevuma atrisinajumā varētu būt kļūda.

Ļoti iespējams šā uzdevuma atbildes A, C un E jautajumos tiks mainītas. Bet vēl ir jāpārbauda.

Kirils Gončarovs attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Kirils Gončarovs — sestdiena, 2019. gada 19. janvāris, 19:13
 
Man liekas, ka A punktā nebija teikts par ūdens temperatūras samazināšanu, jo pēc nosacījuma "Enerģija, ko saņem ūdens daļa, kas pārvēršas par tvaiku ir ___________ par enerģiju ko zaudē ūdens daļa, kas pārvēršas par ledu." ir skaidrs, ka process notiek jau tājos apstākļos ( jā būtu tāds zems spiediens un 21°C temperatūra, tad viss ūdens pārvērstos par tvaikiem ). 


Jānis Pudāns attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Jānis Pudāns — svētdiena, 2019. gada 20. janvāris, 13:35
 

Nevaru piekrist, jo bija dots, ka sākuma temperatūra ir 21C, bet ūdens sasalšanas un iztvaikošanas temperatūra dotajā spiedienā ir 0C. Tas, kas notiktu ūdens iztvaikotu (izmantojot iekšējo siltuma enerģiju Q = 21*4200*1 = 88200J) līdz sasniedz 0C. Tikai tad ūdens sāktu iztvaikot un sasalt vienlaikus (šajā procesā gan būtu taisnība, ka enerģija, ko saņem iztvaikojušais ūdens ir vienāda ar enerģiju, ko zaudē sasalušais ūdens). Beigās viss ūdens nebūtu iztvaikojis, bet gan tikai 16.3% no ūdens masas. Pārējais būtu sasalis.


Ansis Ēcis attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Ansis Ēcis — pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris, 11:41
 

Kāpēc  pretenzija par šo pašu jautājumu (rakstīta vēl pirms šīs pretenzijas) netiek atbildēta?

https://skolas.lu.lv/mod/forum/discuss.php?d=1435

Jānis Pudāns attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Jānis Pudāns — pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris, 15:17
 

Jūsu minētā pretenzija iebilda tikai par pareizrakstības kļudu, kas neietekmēja uzdevuma saprotamību. Šī pretenzija ir par organizātoru pieļautajām kļūdām piedāvājot nepareizes atbildes.

Ansis Ēcis attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Ansis Ēcis — pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris, 18:09
 

Uzdevuma saprotamība ietekmē pareizo atbildi. Šī iebilde arī ietekmēja uzdevuma saprotamību, jo tā nebija viena burta pareizrakstība, bet vārda jēga teikumā.

Pagaidām piedāvātā "pareizā" atbilde nav loģiska no valodas viedokļa - ja kas mainīsies, būs cita runa.

Skolēnam nav jātērē laiks domājot vai organizatori ir kļūdījušies, vai tomēr tas ir speciāli un tad arguments no organizatoriem būtu - "tekstā bija šis vārds, kas visu izmaina".

Ja punktus nedod skolēnam, kurš pareizi ir izrēķinājis, bet ne tā ierakstījis atbildi, jo tekstā ir dots ko, kur un kā ievadīt, tad šim pašam argumentam būtu jābūt derīgam pretējā virzienā.


Esmu pārliecināts, ka komisija ir gana kompetenta, lai izlemtu, ko darīt ar šādu situāciju. Gaidīsim atbildi!

Jānis Cīmurs attēls
Atbilde: 11. klase 8. Jautājums
nosūtīja Jānis Cīmurs — pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris, 15:54
 

Šobrīd ir atbildēta.