Olimpiādes rezultātu apspriešana

12. klases uzdevumi

 
Zane Ozoliņa attēls
12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 12:15
 

Šajā diskusijā aicinājums izteikt viedokļus un apspriest 12. klases uzdevumus.

Adrians Netlis attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Adrians Netlis — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 13:39
 

2. jautājumā par trešās paaudzes 8. indivīdu tiek ieskaitīta tikai atbilde AaBB, lai gan AaBb arī atbilst nosacījumiem.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 17:17
 

Paldies par komentāru, jūsu jautājums piefiksēts. Atbildi sniegsim 30.11 pēc 15:00

Igors Astrauskas attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Igors Astrauskas — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 20:05
 

   Labvakar, 17. uzdevumā 2.punktā jautājums “Cik molekulas ATF tiek iegūtas ar elektronu transporta ķēdes palīdzību, pilnībā noārdot glikozi?” nav precīzs, jo ja ņemt vērā  1.punkta jautājumu, var padomāt, ka 2.punktā ir prasīts aprēķināt visas molekulas ATF. Tā kā 2.punkta jautājumā  nav precizējumu (Piemēram, cik molekulas ATF tiek iegūtas tikai ar elektronu transporta ķēdes palīdzību?), variants 38 arī var būt pareizs.Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:07
 

Labdien, šajā jautājumā kā pareizā atbilde tiks ieskaitīta arī "38".

Laura Liepiņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Liepiņa — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 22:13
 

Piekrītu Adrianam, arī AaBb būtu pieņemams variants

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 15:20
 

Labdien, šajā jautājumā kā pareizās tiks pieņemtas abas minētās atbildes (gan AaBb, gan AaBB). Šo, tāpat kā visas līdz tam apstiprinātās izmaiņas punktos, žūrija ieviesīs līdz svētdienai (2.12.).

Adelīna Koševacka attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Adelīna Koševacka — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 22:24
 

Arī ir tada lieta, ka otrās paaudzes 9.indivīda genotips nevarētu būt aaBb, jo pēc Pineta režģa un par to, ka trešās paaudzes 9.indivīda genotips ir Aabb, tam jābūt AABb.

           AB        Ab                          aB           ab

AB   AABB     AABb            AB    AaBB     AaBb

ab    AaBb     Aabb             ab     aaBb      aabb

     

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:29
 

Labdien,

Jūsu zīmētajos Penneta režģos iztrūkst pāris alēļu kombinācijas.


Analizējot ciltskoku, sākotnēji var sarakstīt daļu genotipu izejot no fenotipiem, skat. attēlā augstāk (es izmantoju citas krāsas kā uzdevumā). Tālāk otrās paaudzes pilnos genotipus var izdomāt, aplūkojot trešo paaudzi. Redzams, ka šajā ģimenē ir sirpjšūnu anēmijas slimnieki, tātad viņiem ir bb genotips, kas nozīmē, ka abiem vecākiem ir jābūt vismaz vienai b alēlei. Līdzīgi var spriest par cilvēkiem, kuriem nav methemoglobēnijas - tie arī ir homozigoti recesīvi aa, tātad abiem vecākiem jābūt vismaz vienam a.

Tātad II paaudzes 8. un 9. indivīda genotipi ir AaBb un aaBb.

Var sastādīt Penneta režģi. Ja burti iekrāsoti zili, tad pēcnācējam ir methemoglobīnija, ja sarkani, tad pēcnācējam ir sirpjšūnu anēmija.


siev\vīr aB ab
AB AaBB AaBb
Ab AaBb Aabb
 aB aaBB  aaBb 
 ab aaBb  aabb 


Dina Beleviča attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Dina Beleviča — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 15:55
 

Labdien, 23. uzdevumā jautājums par metāna koncentrāciju ir diezgan neloģisks, abos procesos metāna koncentrācija nav līdzīga, pat paskaidrots, ka pirmajā ir 60% un otrajā 40%.

Katram procesam ir sava noteiktā metāna koncentrācija, kas iestājas pēc 3. dienas, bet tās nav līdzīgas.. neviens no variantiem, manuprāt, īsti nebija atbilstams korektai atbildei.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 17:21
 

Paldies par komentāru, jūsu jautājums piefiksēts. Atbildi sniegsim 30.11 pēc 15:00

Laura Dičeva attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Dičeva — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 20:00
 

Es metāna koncentrācijas novērtēju kā līdzīgas, tāpēc, ka tās abos grafikos bija salīdzinoši nemainīgas, nevis svārstīgas, kā arī tā bija vienīgā loģiski derīgā atbilde.

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 15:22
 

Labdien, uzdevuma iespēmie atbilžu varianti bija: (1) ka metāna koncentrācija abos fermentācijas veidos ir identiskās koncentrācijās, kas nav patiess, jo tā atšķiras - vienā gadījumā 0%, otrā 40%, (2) metāna koncentrācija abos fermentācijas veidos saglabā līdzīgu koncentrāciju principā visu fermentācijas laiku - patiess, jo vienā no gadījumiem koncetrācija principā visu fermentācijas laiku salabā aptuveni 40%, bet otrā aptuveni 60%, (3) abos fermentācijas veidos būtiski pieaug pēc 10. dienas, kas nav patiess, jo abos gadījumos tā visu fermentācijas laiku principā nemainās un pēc 10. dienas nevienā no gadījumiem pieaugums nav konstatēts, (4) samazinās, izmantojot divfāzu fermentāciju, kas nav patiess, jo arī šāds novērojums netika konstatēts. Līdz ar to, pat jau otrā atbilžu varianta noformējums nedaudz mulsināja, pie secinājuma, ka tas ir pareizais, bija iespējams nonākt pēc "izslēgšanas" metodes, jo pārējie apgalvojumi ir neapstrīdami aplami.
Šajā uzdevumā izmaiņas punktos netiks ieviestas.

Ilze Nagle attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Ilze Nagle — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 18:23
 

Labdien! 22.jautājuma 2.punktā līknes aktīvā fāze beidzas starp +50°C un +55°C un abas vērtības bija pie atbilžu variantiem, bet pareizi bija tikai +50°C, kāpēc +55°C īsti nebija pareizi?

Leons Ālītis attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Leons Ālītis — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 18:48
 

Ja rūpīgi skatās var ievērot ka daudz tuvāk ir 50°C. Varēja arī izmantot papīra lapu lai noteiktu.Grafiks ar līniju

Mārcis Magone attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Mārcis Magone — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 19:00
 

Līniju biezumi ir ļoti lieli, un katrs var interpetēt, pēc viņa domām, kur ir līknes un līnijas krustpunkts. Es uzskatīju, ka tas bija pie 55°C, bet pētot tagad, sapratu, ka ir starp 50° un 55° C un pēc grafika nevar spriest, kas ir īstā atbilde. Domāju, ka šo jautājumu vajag pārskatīt. Saprastu, ja pašam būtu jāaprēķina atbilde, tad vajadzētu precīzi, bet doma jau īstā ir saprasta, kur beidzās aktīvā fāze...

Ilmārs Mežaraups attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Ilmārs Mežaraups — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 23:08
 

Es arī piekrītu, ka grafika attēls ir ļoti mazs, un es nolasīju, ka aktīvās fāzes beigās komposta gaisa temperatūra ir +55 grādi, ko arī izvēlējos, jo tas bija dots kā variants. Domāju, ka šeit var būt vairākas pareizas atbildes.


Laura Dičeva attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Dičeva — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 20:39
 

Es arī piekrītu par lapas/lineāla izmantošanu, lai noteiktu temperatūru.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 21:26
 

Paldies par komentāru, jūsu jautājums piefiksēts. Atbildi sniegsim 30.11 pēc 15:00

Laura Liepiņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Liepiņa — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 22:11
 

Piekrītu Ilzei, biezā līnija padarīja ļoti grūti saprotamu to īsto robežu, īpaši pie zemākas izšķirtspējas datora

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 15:26
 

Labdien, šajā jautājumā par atbildi 55°C tiks piešķirtii 0,5 punkti, jo 50°C grādi tomēr būtu bijusi precīzākā atbilde, bet saprotam, ka grafiks un precīza krustpunktu atrašana varētu būt bijusi nedaudz mulsinoša. Šo, tāpat kā visas līdz tam apstiprinātās izmaiņas punktos, žūrija ieviesīs līdz svētdienai (2.12.).

Mārcis Magone attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Mārcis Magone — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 21:43
 

Izmantojot dotos grafikus un savas zināšanas, atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizās atbildes!

Arī izmantoju dotos grafikus, bet kā tas var gadīties, ka šie atbilžu varianti ir abi tik maldinoši? Uzdevuma mērķis bija noteikt aktīvās fāzes beigas un to arī izdarīju, izmantojot grafiku. Domāju, ka daudzi tika maldināti šajā jautājumā un nevarēja izvēlēties pareizo atbildi, jo to nav iespējams precīzi nolasīt izmantojot šo grafiku! Nākamreiz taisiet saprotamākus grafikus vai atbilžu variantus nelieciet tik līdzīgus, ka ar grafika palīdzību var nolasīt "Nepareizos".

Un kā vispār var ticēt tam grafikam, ja grafiks nav korekti izveidots? Uz temperatūras skalas nav vienādos attālumos atlikti grādi. Kā redzams, un ko var pārbaudīt, tad starp 0°-10° un 10°-20°,un 20°-30°, un 30°-40°, un 40°-50°, un 60°-70° ir vienāds attālums, bet starp 50 °-60° ir ievērojami mazāks attālums, tieši šis intervāls arī rada vislielākās problēmas uzdevumā.


Klāvs Ivo Turkovs attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Klāvs Ivo Turkovs — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 22:26
 

Nepiekrītu tam, ka vajadzētu sniegt tikai 0,5 punktu par 55 °C, jo es izmantoju papīra lapu, lai noteiktu grādus un skatījos uz biezās līnijas augšējo daļu, kas ir aptuveni tik pat tālu abos virzienos, lai gan ,manuprāt 55°C ir tuvāk... :D Grafiki ar sarkanu līniju apzīmēts mans redzējums...

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:11
 

Labdien, žūrija konsultējās ar uzdevuma autoru un šajā jautājumā nekas netiks mainīts - par atbildi 55°C tiek piešķirti 0,5 punkti kā par pieļaujamu, jo, atkārtošos, saprotam, ka grafiks un precīza krustpunktu atrašana varētu būt bijusi nedaudz mulsinoša. Tomēr precīzi velkot līniju, redzams, ka 50°C grādi būtu bijusi precīzāka/tuvāka atbilde, par kuru tiek piešķirts 1 punkts.

Mārcis Magone attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Mārcis Magone — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 17:28
 

Tur jau tā problēma, ka jums nav precīzi uzzīmēts grafiks, tad precīza "līnija", nevar sanākt. No jūsu puses ir nekorekti apdalīt tos, kas domāja pareizi, bet atzīmēja "nepareizo" atbildi. Man, pat, dziļi vienalga, kur beidzās tā aktīvā fāze, vai nebeidzās, bet ir mazs sarūgtinājums par šo visu. Veiksmi nākamajās olimpiādēs sastādīt precīzākus grafikus, bet es sapratu, ka bioloģija nav domāta man, gan jau citās olimpiādēs veiksies labāk..

Laura Liepiņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Liepiņa — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 18:00
 

Tas, manuprāt, ir pat ļoti nekorekti. Gan jau iepriekš minētā intervālu lielumu nesakritība, gan mulsinošais krustpunkts ir skaidrs rādītājs, ka uzdevums ir nepārdomāts. Domāju, ka olimpiāde pārbauda skolēna izpratni, kas acīmredzami ir pietiekama visiem, kas atzīmēja 50° vai 55°. Nevaru teikt, ka šie žēlastības 0.5 punkti ir pienācīga atbilde šajā jautājumā. 

Emīls Rūdolfs Bērtiņš attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Emīls Rūdolfs Bērtiņš — otrdiena, 2018. gada 4. decembris, 12:35
 

Labdien! Kāpēc vēl joprojām 22. uzdevumā par atbildi 55° neteik piešķirti 0,5 punkti?

Tatjana Kiseļova attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Tatjana Kiseļova — otrdiena, 2018. gada 4. decembris, 14:22
 

Tas pats. Atbilde ir atzīmēta kā nepareizā.

Emīls Rūdolfs Bērtiņš attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Emīls Rūdolfs Bērtiņš — trešdiena, 2018. gada 5. decembris, 15:50
 

Joprojām šie 0,5 punkti netiek pieskaitīti pie kopējā rezultāta, lai gan uzspiežot uz atbildes tagad rāda, ka par to pienākas 0,5 punkti. Kāpēc tā?

Mārcis Magone attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Mārcis Magone — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 19:17
 
Jautājums 13

5. Astainie abinieki tika konstatēti :

Vēlviens jautājums, kur no skolēniem tika prasīta ļoti laba redze vai zīlēšanas spējas. 3 abinieki ir apzīmēti ar ļoti līdzīgiem krāsu toņiem un viens no tiem arī astainais abinieks. 


Laura Dičeva attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Laura Dičeva — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 20:05
 

Zilo krāsu ļoti viegli var salīdzināt, aplūkojot tās toni grafikā pie rāpuļiem. Tā kā zilā krāsa abinieku apzīmējumos ir uzskatāmi gaišāka, tas nozīmē, ka netika reģistrēts neviens astainais abinieks.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 21:26
 

Paldies par komentāru, jūsu jautājums piefiksēts. Atbildi sniegsim 30.11 pēc 15:00

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 15:33
 

Labdien, rūpīgi aplūkot attēlu, redzams, krāsu secība grafikā ir tāda pati kā krāsas skaidrojumā blakus, šo iespējams konstatēt aplūkojot tos stabiņus, kuru krāsas ir pietiekoši atšķirīgas, lai netiktu sajauktas. Līdz ar to Aylmer ezerā redzams, ka zem zilās krāsas svītriņas ir vēl zaļās (norādot, ka konstatēta ziemeļu leopardvarde un pavasara varde), kas ļauj secināt, ka konstatēta ūdeļu varde, nevis pavasara salmandra. Otrajā stabiņā par Baskatong ezeru redzams, ka zilās krāsas tonis ir tāds pats kā blakusesošajam (tātad, apzīmējot ūdeļu vardi).
Šajā jautājumā līdz ar to pareizās atbildes netiks mainītas.

Rolands Lisenoks attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Rolands Lisenoks — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 19:34
 

Ja 2. uzdevuma 7. punktā tabulā par vecāku un bērnu allelem ir pareizās atbildes, bet nav ievietotas tajā secibā, kurā piedāvāts datorā, tad tā arī skaitās par kļūdu. Un vēl uzdevumā par DNS komplementārajām virknēm, kad rakstīju virkni, saliku atstarpes starp katriem posmiem Teorētiski virkne pareiza, bet darors neuztver atstarpes un rāda kļūdu.

Skaidris Skutelis attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Skaidris Skutelis — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 21:26
 
Bija teikts rakstīt bez atstarpēm. Es sākuma arī uzrakstīju ar atstarpēm, pēc otrreizējas pārlasīšanas izlaboju.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 21:27
 

Abas lietas (Rakstīt burtus jauktā secībā un likt atstarpes DNS sekvencē) jums bija lūgts nedarīt, tieši tādēļ, ka darbus labo automātiska sistēma.

Anete Valnere attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Anete Valnere — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 22:26
 

Labdien! Man ir jautājums par desmito uzdevumu.

Kā var notikt RNS sintēze pēc atraušanās no DNS, kas ir vajadzīgs, lai sintezētu RNS? Skaidrs, abi var notikt reizē, tomēr sintēze sāksies un beigsies ātrāk?

Paldies.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — piektdiena, 2018. gada 30. novembris, 16:28
 

Paldies par komentāru, jūsu jautājums piefiksēts. Atbildi sniegsim svētdien.

Anete Valnere attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Anete Valnere — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:36
 
Labdien! Gaidu atbildi. Paldies!
Agnese Kokina attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Agnese Kokina — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:51
 

Sveiki, mums ir problēma ar jūsu jautājumu, jo līdz galam to neizprotam.


Uzdevumā aprakstītās ūdeņraža saites veidojas tikai polimerāzes darbības vietā. Pēc tam, pat ja sintēze turpinās, RNS nav saistīts ar DNS ķēdi. Ja neesam līdz galam sapratuši jūsu jautājumu, labprāt sniegsim precīzāku atbildi pēc jautājuma izvērsuma


 AttÄlu rezultÄti vaicÄjumam ârna transcriptionâ

Adrians Netlis attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Adrians Netlis — sestdiena, 2018. gada 1. decembris, 00:24
 

17. jautājumā 2. punktā nebija skaidrs, vai jārēķina iegūtais ATF tikai transporta ķēdes palīdzības ceļā vai arī kopējais ATF, ko var iegūt glikozes šķelšanas procesā ar transporta ķēdes palīdzību. Es izrēķināju iegūto ATF no NADH un FADH2, taču pieskaitīju arī 2 ATF, kas rodas, sašķeļot glikozi pirovīnogskābes molekulās, kā arī katru ATF, kas rodas katru AcetilCoA noārdot kerbsa ciklā, jo domāju, ka tiek prasīts kopējais ATF, kas var tikt iegūts visā procesā ar transporta ķēdes palīdzību, nevis tikai ATF, kas saražojas tieši procesos, kuros iesaistās transporta ķēde. Manuprāt 38 arī būtu jāieskaita. Jautājums piemin glikozes šķelšanu, kā rezultātā varēja domāt, ka tiek prasīts pieskaitīt arī to ATF, kas rodas, šķeļoties glikozei, un to, ko iegūst, noārdot AcetilCoA.

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 15:13
 

Labdien, kā norādīts augstāk, šajā jautājumā kā pareizā atbilde tiks ieskaitīta arī iznākums "38".

Anita Brūvele attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Anita Brūvele — pirmdiena, 2018. gada 3. decembris, 18:47
 

Labvakar,

Lūdzu skaidrojumu 19. jautājuma vaicājumā par to, kas veidojas mikroorganismos šūnā 0° C temperatūrā. Šķiet, ka pareizas ir divas dotās atbildes - gan, ka veidojas ledus, gan - kristāli, jo ledus arī ir kristāls.

Zane Ozoliņa attēls
Atbilde: 12. klases uzdevumi
nosūtīja Zane Ozoliņa — trešdiena, 2018. gada 5. decembris, 21:49
 

Labvakar, paldies par ziņu, šajā jautājumā kā pareizās tiks ieskaitītas abas atbildes - gan "ledus", gan "kristāli".