Olimpiādes rezultātu apspriešana

9.klase 4.uzdevums

9.klase 4.uzdevums

by Inga Zariņa -
Number of replies: 1

Man ir iebilde pret 4.uzdevumu! Vai tā zināmā mērā nav diskriminācija pret zēniem? Vai vispār vajadzēja tik plaši šādu jautājumu aplūkot? Un, vai tiešām nav vēl kāda SVARĪGA dabas problēma, ko risināt, balstoties uz kompetencēm?

In reply to Inga Zariņa

Atbilde: 9.klase 4.uzdevums

by Agnese Kokina -

Labdien, priecājamies, ka esat veltījusi laiku uzdevumu analīzei. Diemžēl, 9. klases mācību programma stipri sašaurina tēmu loku, ko olimpiādē var jautāt par cilvēku, tai pašā laikā olimpiādes dalībnieki gaida jautājumus par aktuālo mācību tēmu. 

Skolēnu aptaujas anketu analīze liecina, ka daudziem 9. klases skolniekiem uzdevums par dzimumorgānu sistēmu un it īpaši grafiku analīze ir paticis vislabāk. 

Tai pašā laikā daudzi devītās klases skolēni šo uzdevumu ir atzinuši par sarežģītu, jo bija jāanalizē dati, kas iekļauti grafikos un tabulās. 

Kopumā mēs, kā olimpiādes veidotāji, uzskatām, ka šis uzdevums tieši ir vērsts uz prasmju attīstību un pārbaudi, konkrētāk - lasītprasme, teksta analīze, grafiskas informācijas analīze, kopsakarību atrašana, hipotēzes izteikšana un hipotēzes pārbaude.

Lai pārbaudītu, vai jautājuma pārzināšana ir atkarīga no dzimuma, veicām iegūto rezultātu analīzi.


Kā var redzēt, šajā uzdevumā iegūtie punkti sadalās ļoti līdzīgi un nav atkarīgi no atbildētāja dzimuma. Var ievērot nelielu meiteņu pārsvaru (augstāku pīķi) pie 70% no maksimāli iegūtajiem punktiem, bet aplūkojot kopējos punktus, kas iegūti olimpiādē bez šī uzdevuma, šis pats pīķis meitenēm ir redzams atkārtoti, kas parāda, ka nedaudz lielākā meiteņu proporcija augstākajos novērtējumos nav saistāma ar daļēji dzimumspecifisko uzdevumu.


Tā kā olimpiādē piedalījās dažāds skaits abu dzimumu skolēnu, izveidojām arī grafiku, kurā redzams relatīvais punktu sadalījums, neatkarīgi no absolūtā dalībnieku skaita.