Olimpiādes rezultātu apspriešana

Citi jautājumi

 
Agnese Kokina attēls
Citi jautājumi
nosūtīja Agnese Kokina — piektdiena, 2016. gada 25. novembris, 11:12
 

Šeit, lūdzu, rakstiet visus jautājumus, kas nav saistīti ar olimpiādes jautājumiem

Dāvids Balodis attēls
Atbilde: Citi jautājumi
nosūtīja Dāvids Balodis — pirmdiena, 2016. gada 28. novembris, 15:26
 

Kā tiek noteikts sastāvs nākamajai kārtai?

Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Citi jautājumi
nosūtīja Jānis Liepiņš — pirmdiena, 2016. gada 28. novembris, 21:43
 

Kopējais (no visām klašu grupām) uz valsts bioloģijas olimpiādi uzaicināmo dalībnieku skaits  ir apm. 150.

Šis ir maksimālais iespējamais dalībnieku apjoms, kuru varam uzņemt LU Dabaszinātņu centrā un nodrošināt visiem dalībniekiem vienādu sacensību norisi (visi piedalās gan teorētisko, gan praktisko uzdevumu risināšanā).

No 9. klases parasti aicinam apm. 60 labākos skolēnus no visas Latvijas, bet no pārējām - pa 30 labākos no visas Latvijas. Tas nozīmē, ka visi vienas klašu grupas rezultāti no visas Latvijas tiek salikti kopā un augstāko rezultātu īpašnieki no visām klašu grupām tiek uzaicināti, lai summāri nepārsniegtu 150 dalībnieku robežu. 

Anastasija Bujaka attēls
Atbilde: Citi jautājumi
nosūtīja Anastasija Bujaka — pirmdiena, 2016. gada 5. decembris, 11:08
 

Kad būs zināmi skolēni, kuri ir aicināti valsts kārtā?

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šīs process iet ilgāk un nervozāk :D

Agnese Kokina attēls
Atbilde: Citi jautājumi
nosūtīja Agnese Kokina — pirmdiena, 2016. gada 5. decembris, 14:39
 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/39_bio_uzaicinatie.pdf

Anastasija Bujaka attēls
Atbilde: Citi jautājumi
nosūtīja Anastasija Bujaka — pirmdiena, 2016. gada 5. decembris, 15:13
 

Liels paldies!)