Olimpiādes rezultātu apspriešana

Citi jautājumi

Citi jautājumi

by Agnese Kokina -
Number of replies: 5

Šeit, lūdzu, rakstiet visus jautājumus, kas nav saistīti ar olimpiādes jautājumiem

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Citi jautājumi

by Dāvids Balodis -

Kā tiek noteikts sastāvs nākamajai kārtai?

In reply to Dāvids Balodis

Atbilde: Citi jautājumi

by Jānis Liepiņš -

Kopējais (no visām klašu grupām) uz valsts bioloģijas olimpiādi uzaicināmo dalībnieku skaits  ir apm. 150.

Šis ir maksimālais iespējamais dalībnieku apjoms, kuru varam uzņemt LU Dabaszinātņu centrā un nodrošināt visiem dalībniekiem vienādu sacensību norisi (visi piedalās gan teorētisko, gan praktisko uzdevumu risināšanā).

No 9. klases parasti aicinam apm. 60 labākos skolēnus no visas Latvijas, bet no pārējām - pa 30 labākos no visas Latvijas. Tas nozīmē, ka visi vienas klašu grupas rezultāti no visas Latvijas tiek salikti kopā un augstāko rezultātu īpašnieki no visām klašu grupām tiek uzaicināti, lai summāri nepārsniegtu 150 dalībnieku robežu. 

In reply to Jānis Liepiņš

Atbilde: Citi jautājumi

by Anastasija Bujaka -

Kad būs zināmi skolēni, kuri ir aicināti valsts kārtā?

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šīs process iet ilgāk un nervozāk :D