Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klases uzdevumu apspriešana

 
Anna Indričāne attēls
10. klases uzdevumu apspriešana
nosūtīja Anna Indričāne — otrdiena, 2015. gada 1. decembris, 16:13
 

Sveiki! 

Jautājums par 10. klases 1. jautājumu- Vislielākie eritrocīti ir organismiem ar žaunām (pareizā atbilde ''aplams'', atzīmēju kā ''patiess'')

Bet dažas salamandras (un citi abinieki), kuru eritrocīti bija norādīti attēlos kā vislielākie, elpo ar žaunām, piemēram, aksolotla salamandra. Tādā gadījumā var pieņemt, ka lielākie eritrocīti ir arī organismiem ar žaunām (ja apskata visus abiniekus).

Un otrs jautājums par 19. (jūras grunduļa izplatības iemesliem)- Sugai nav dabisko ienaidnieku Baltijas jūrā, kas spētu pietiekami efektīvi kontrolēt īpatņu skaitu (pareizā atbilde ''patiess'', atzīmēju kā ''aplams'')

Bet jūras grunduļiem ir gan dabiskie ienaidnieki- mencas un ātes.

Agnese Kokina attēls
Atbilde: 10. klases uzdevumu apspriešana
nosūtīja Agnese Kokina — otrdiena, 2015. gada 1. decembris, 18:36
 

Abiniekiem žaunas ir tikai daļu no to dzīves, savukārt zivīm visu to dzīves laiku, ja aplūko attēlu, tad sakārotojot eritrocītus pēc to izmēriem, sākot ar lielākajiem, veidojas šāds dzīvo organismu grupu rindojums: abinieki, rāpuļi, putni, zivis = dzīvnieki ar plaušām un žaunām, dzīvnieki ar plaušām, dzīvnieki ar plaušām, dzīvnieki ar žaunām. Pēc šī noteikti nav patiess secinājums, ka vislielākie eritrocīti ir dzīvniekiem ar žaunām.


Jūras grunduļu jautājumā jums tiek lūgts atzīmēt iemeslus, kuru dēļ jūras grundulis ir spējis izplatīties Baltijas jūrā. Izplatīšanās un iedzīvošanās ir fakts, jums ir jānovērtē kādēļ tas ir noticis. Kā jūs pareizi atzīmējat, jūras grundulim ir dabiskie ienaidnieki, bet tā kā viņš ir spējis izplatīties Baltijas jūrā, tad šie ienaidnieki nav spējuši pietiekoši ierobežot tā populāciju.