Olimpiādes rezultātu apspriešana

Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas

 
Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 17:16
 

11. klase

Jautājumā par gutāciju kavējošiem faktoriem dienā, tiks pieņemtas gan atbilde "transpirācija" gan "iztvaikošana".

Uzdevumā par augu struktūru šķērsgriezumiem, kuros jāatrod lūksne, divdīgļlapja stumbrā tiks ieskaitīta arbilde E ar 0,7 punktiem.

Pastāvīgas vibrācijas izraisīta Kortija orgānu atrofija - tiek ieskaitītas atbildes "neatgriezenisks dzirdes zudums" un "dzirdes traucējumi"