Olimpiādes rezultātu apspriešana

Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas

 
Agnese Kokina attēls
Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Agnese Kokina — pirmdiena, 2015. gada 30. novembris, 17:11
 

Šeit publicēsim visus labojumus, kas radušies apspriešanās laikā. 

Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 12:51
 

9. klase

 13. jautājums D - anulēts Zem attēla ar flokša ziedu nav dota neviena pareiza zieda formula.

I - anulēts tehnisku iemeslu dēļ.

15. jautājums Par parasto kadiķi un tā māju statusu. Ieskaitītas tiks abas atbildes (gan pareizs gan aplams), jo literatūras avotos minētas divas situācijas: 

-parastais kadiķis var būt gan vienmājas gan divmāju augs (http://www.latvijasdaba.lv/augi/juniperus-communis-l/ http://aob.oxfordjournals.org/content/89/2/205.full),  

- parastais kadiķis ir divmāju augs  (Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 1. daļa, 2008).


Uzdevumi, kur atbildēs figurē "monēru valsts" vai "protistu valsts" netiks anulēti, jo 7. klases mācību grāmatā šie jēdzieni ir atrodami. 


Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 13:45
 

10. klase

Koriģētas pareizās atbildes (lai vērtējums atbilstu pareizajām atbildēm) par muguras nerva daļām.

Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 13:47
 

12. klase

Ērču aprēķini:

- dalībnieks saņem 0,5 punktus par katru pareizi veiktu aprēķinu, gan situācijā, ja izmantoti noapaļoti iepriekš aprēķināti starprezultāti, gan tad, ja atkārtoti izmantoti uzdevuma nosacījumos dotie lielumi un ir veikta pareiza rezultāta noapaļošana.

- dalībnieks saņem 0,25 punktus par katru pareizi veiktu aprēķinu, bet iesniedzis nenoapaļotu rezultātu

23. jautājumā tiek pieņemtas A un H atbildes, neatkarīgi no to iesniegšanas secības. 

Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: Uzdevumu vērtēšanā veiktās izmaiņas
nosūtīja Jānis Liepiņš — trešdiena, 2015. gada 2. decembris, 17:16
 

11. klase

Jautājumā par gutāciju kavējošiem faktoriem dienā, tiks pieņemtas gan atbilde "transpirācija" gan "iztvaikošana".

Uzdevumā par augu struktūru šķērsgriezumiem, kuros jāatrod lūksne, divdīgļlapja stumbrā tiks ieskaitīta arbilde E ar 0,7 punktiem.

Pastāvīgas vibrācijas izraisīta Kortija orgānu atrofija - tiek ieskaitītas atbildes "neatgriezenisks dzirdes zudums" un "dzirdes traucējumi"