Jaunumu forums

Daži matemātiskie uzdevumi un klasiski algoritmi, izpildīti Scratch

Daži matemātiskie uzdevumi un klasiski algoritmi, izpildīti Scratch

nosūtīja Imants Gorbāns
Number of replies: 0

3. tēmā ir iespēja padarbināt un izpētīt ar Scratch uzkodētas kvadrātvienādojuma risināšanas un dzejas ģenerēšanas programmas, kā arī vēl 8 piemēri. Skatiet arī skaidrojumus un uzdevumus programmu pilnveidei, kā arī citu Scratch kopienas dalībnieku programmas (saite katrā tēmā).