Olimpiādes rezultātu apspriešana

Veikto izmaiņu kopsavilkums

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Jānis Liepiņš -
Number of replies: 0

Labvakar, 

nupat ir veikts "kaloriju uzdevuma" pārvērtējums. Veicot pārvērtējumu ir ņemta vērā kļūdas iespēja un vērtēts tiek ne tikai iesniegtās atbildes precizitāte, bet arī atbilžu savstarpējā atbilstība (resp., vai no iesniegtajām atbildēm vienā uzdevumā ir iespējams iegūt iesniegtās atbildes citā uzdevumā). Ja šāda atbilstība ir konstatēta - tiek piešķirts puspunkts (papētiet šeit: http://skolas.lu.lv/mod/forum/discuss.php?d=462)  

Par ģenētiku runājot, lai būtu iespējams veikt uzdevuma automātisku izvērtējumu, autori uzdevuma nosacījumos norādīja uz šādu (alfabēta secībā) atbilžu sniegšanas veidu. Tāpat, pildot jebkuru ģenētikas uzdevumu, tiek ievērots vienots genotipa pieraksta veids, lai korekti risinātu uzdevumus (zīmētu Penneta režģi utml.), šajā gadījumā uzdevuma autori jau bija Jums pateikuši priekšā kā "organizēt" genotipu. Neorganizējot savu atbildi veidā kā to norādījuši uzdevuma autori Jūs riskējat nesaņemt punktus vispār (mašīna var neatpazīt Jūsu ierakstīto informāciju, ja tā sniegta "nepareizā" lodziņā).  

Pēc forumā sniegtajām ziņām, žūrija izlēma tomēr piešķirt puspunktu par pareizu genotipu, kas norādīts neatbilstoši uzdevuma nosacījumiem.