Olimpiādes rezultātu apspriešana

Veikto izmaiņu kopsavilkums

Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Agnese Kokina -
Number of replies: 8

Šeit aprakstītas visas izmaiņas, kas veiktas uzdevumos, kas ietekmē vērtējumu.

9. klase

1) 18. uzdevumā Izņemti jautājumi 6 un 7 par uzbudinājuma vadīšanu un hemoglobīnu

2)  17. uzdevumā 2. jautājumā labota pareizā atbilde no pākstis par sēklapvalki

3) 19. uzdevumā 11. jautājumā par atbildi "sēklas" tiek piešķirts puspunkts.

 

11. klase

1) 4. uzdevumā veikta manuāla pārvērtēšana visiem darbiem, kuriem iztrūkst pēdējās atbildes, vai ja to lūdz skolēni. Sīkāk skatīt ; šeit

2) 4. uzdevumā pēc komentāra forumā nolemts neieskaitīt daļēji pareizās atbildes. Attiecīgi 5. jautājumā tiek ieskaitīta atbilde A, 7. jautājumā - G, 9. - D. 

3) 19. uzdevumā izlabota pareizā atbilde par proteīniem (labots no 50 g uz 40 g)

4) 21. uzdevumā izlabota pareizā atbilde par dienā uzņemto proteīnu procentu (labots uz 86%)

5) pēc komentāriem forumā nolemts manuāli pārskatīt visu darbu 19., 20., 21 jautājumu. Vērtēšanas shēma šeit.

 

12. klases


1) Novērsta tehniskā nepilnība, kas 28. uzdevumā neieskaitīja Goldži kompleksu, ja tas bija ierakstīts pirmajā lodziņā

2) Nomainīts 28. uzdevuma maksimāli iegūstamais punktu skaits no 10 uz 5

3) Ģenētikas daļā 10. un 12. jautājumā iegūst puspunktu, ja vietām sajaukti C un D gēni, bet alēļu stāvoklis ir pareizs

4) 16. uzdevumā izlabota pareizā atbilde par proteīniem (labots no 50 g uz 40 g)

4) 18. uzdevumā izlabota pareizā atbilde par dienā uzņemto proteīnu procentu (labots uz 86%)

5) pēc komentāriem forumā nolemts manuāli pārskatīt visu darbu 16.,17.,18. jautājumu. Vērtēšanas shēma šeit.

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Ņikita Trojanskis -

Kāpēc 4. jautājumā 1. uzdevumā ir uzrakstīt pareiza atbilde ir D, nevis E? Sēnes nespēj fotosintezēt, bet ķērpjos spēj fotosintezēt tikai zilaļģes/zaļaļģes, kas nav sēnes. 

In reply to Ņikita Trojanskis

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Agnese Kokina -

Jo ķērpji pieder pie sēņu valsts un jautājums bija par valstīm, nevis tieši sēnēm.

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Ņikita Trojanskis -

Tomēr fotosinteze tieši zilaļģes vai zaļaļģes, kuras ir cianobaktērijas => pieder pie baktēriju valsts. Tad zilaļģes/zaļaļģes vienlaicīgi pieder pie divām valstīm?

In reply to Ņikita Trojanskis

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Jānis Liepiņš -

Ķērpis ir patstāvīgs, simbiotisks organisms, proti, sastāv no sēnes un aļģes. Pēc pašreiz aktuālās klasifikācijas, ķērpji tiek pieskaitīti pie sēņu valsts. Tāpēc, visprecīzākā atbilde no klasifikācijas viedokļa par to, kuras no piedāvātajām organismu grupām "spēj fotosintezēt"  ir  atbilde D. 

Ir zināms, ka ķērpja sastāvā var būt ciānbaktērijas vai zaļaļges, kuras katra pieder pie savas valsts (monēras vai protisti). Tās var dzīvot arī brīvi, neatkarīgi no sēnes. Taču, šis fakts nemaina jautājuma būtību - ķērpi klasificē kā atsevišķu organismu,  kas pieder pie sēņu valsts un tas spēj fotosintezēt. 

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Toms Štrāls -

Labdien, nesaprotu, kādēļ 12.klases bioloģijas olimpiādē tika izmantots tīri matemātisks uzdevums, par kuru tika dots tik daudz punktu, un ja šajā uzdevumu kompleksā par uzturvielām jau sākumā tiek pieļauta kļūda, tad pārējais aprēķins ir nekam nederīgs un līdz ar to tiek zaudēti šie punkti, lai gan risināšanas princips citās uzdevuma daļās ir bijis pareizs? Prātīgi būtu vai nu samazināt iegūstamo punktu skaitu šajos aprēķinu uzdevumos vai arī vispār šo aprēķinu uzdevumu izņemt no olimpiādes un nevērtēt. 

Kā arī, kādēļ tiek samazināts puntku skaits par gēnu norādīšanu, ja gēni nav sarakstīti pareizajos lodziņos pareizajā secībā, šajā gadījumā, alfabēta secībā. Atbilde no tā nemainās, jo tāpat tiek norādīti visi gēnu alēļu pāri. 

In reply to Toms Štrāls

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Jānis Liepiņš -

Labvakar, 

nupat ir veikts "kaloriju uzdevuma" pārvērtējums. Veicot pārvērtējumu ir ņemta vērā kļūdas iespēja un vērtēts tiek ne tikai iesniegtās atbildes precizitāte, bet arī atbilžu savstarpējā atbilstība (resp., vai no iesniegtajām atbildēm vienā uzdevumā ir iespējams iegūt iesniegtās atbildes citā uzdevumā). Ja šāda atbilstība ir konstatēta - tiek piešķirts puspunkts (papētiet šeit: http://skolas.lu.lv/mod/forum/discuss.php?d=462)  

Par ģenētiku runājot, lai būtu iespējams veikt uzdevuma automātisku izvērtējumu, autori uzdevuma nosacījumos norādīja uz šādu (alfabēta secībā) atbilžu sniegšanas veidu. Tāpat, pildot jebkuru ģenētikas uzdevumu, tiek ievērots vienots genotipa pieraksta veids, lai korekti risinātu uzdevumus (zīmētu Penneta režģi utml.), šajā gadījumā uzdevuma autori jau bija Jums pateikuši priekšā kā "organizēt" genotipu. Neorganizējot savu atbildi veidā kā to norādījuši uzdevuma autori Jūs riskējat nesaņemt punktus vispār (mašīna var neatpazīt Jūsu ierakstīto informāciju, ja tā sniegta "nepareizā" lodziņā).  

Pēc forumā sniegtajām ziņām, žūrija izlēma tomēr piešķirt puspunktu par pareizu genotipu, kas norādīts neatbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Deniss Gogins -

Kāpēc 6. uzdevumā otrajā jautajumā "Kādēļ oliņas tiek dētas pa vienai vai nelielās grupās?" pareizā atbilde ir "Kāpuriem tiek nodrošināti pietiekami barības resursi"? Man liekas, ka pareizā atbilde ir "Košā krāsa lielās grupās pievērš plēsēju uzmanību", jo, ja oliņas būtu izvietotas lielā čupiņā, tās košā krāsa pievērstu plesēju uzmanību, tomēr kukainis dēj oliņas pa vienai vai mazās grupās un tās nepieverš plesēju uzmanību.

In reply to Deniss Gogins

Atbilde: Veikto izmaiņu kopsavilkums

by Agnese Kokina -

Košā krāsa parasti signalizē, ka šīs olas/kāpuri/organismi ir neēdami/negaršīgi. Tāpat ja olas tiktu izdētas daudz vienā vietā visiem kāpuriem nebūtu pietiekami daudz laputu, ar ko baroties