Olimpiādes rezultātu apspriešana

Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

Atbilde: Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Agnese Kokina -
Number of replies: 0

Jūsu punkti visos trijos uzdevumos, kas tika laboti

2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
4 0.5 0.5 1 1 1 0
3.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5

Vērtēšanas shēmu var redzēt šajā pašā foruma tēmā augšā.

Vēlētos uzsvērt, ka visiem darbiem punkti tika pārvērtēti pēc šīs shēmas, jo bija lūgums ņemt vērā iepriekšējos uzdevumos sniegtās atbildes.

Lai gan punkti Jūsu gadījumā, iespējams, ir palikuši mazāk, punkti nav noņemti, bet gan pārvērtēti pēc cita algoritma.