Olimpiādes rezultātu apspriešana

Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Agnese Kokina -
Number of replies: 4

Tā kā esam saņēmuši daudzus lūgumus nesodīt par nepareizu aprēķinu vairākas reizes, šis uzdevums tiks pārvērtēts.

Vērtēšanas shēma šāda:

16. uzdevums 12. klasēm vai 19. uzdevums 11. klasēm, kurā jāaprēķina vidējais sievietei dienas uzturvielu devas.

Pareizās atbildes:

2140 240 90 70 20 40

Par katru precīzu atbildi punkts. Ja atbilde robežās plus mīnus desmit, puspunkts.

Par proteīnu aprēķinu 2 punkti, ja šis lielums nav noapaļots līdz desmitiem - 1,5 punkti.

17. uzdevums 12. klasēm vai 20. uzdevums 11. klasēm, kurā jāaprēķina Annas dienas uzturvielu devas.

Pareizās atbildes

1940 36 218 82 63 18

Annas kaloriju aprēķinā Jūs iegūstat punktu par pareizu aprēķinu un  puspunktu, ja jūsu ievadītā vērtība ir plus mīnus desmit robežās.

Pārējo uzturvielu aprēķinā Jūs iegūstat punktu, ja ievadītā vērtība sakrīt ar pareizo atbildi vai ir reģionā plus mīnus viens.

Ja iegūtā vērtība atbilst tam, ko Jūs iegūstat savu attiecīgo uzturvielu rezultātu sareizinot ar attiecību no Annas kalorijām pret visām kalorijām - Jūs iegūstat puspunktu. Šī vērtība var būt plus mīnus 10% no iegūstamās, lai nosegtu noapaļošanas neprecizitātes.

18. uzdevums 12. klasēm vai 21. uzdevums 11. klasēm

Pareizās atbildes, ja rēķināts no Annas datiem

72 86 51 141 75 39

Ja Jūsu atbildes atbilst pareizajām, plus mīnus viens, 1 punkts par katru. 

Ja skaitlis iegūts dalot dienā uzņemto uzturvielu daudzumu ar Jūsu aprēķināto Annas dienas normu, tad 0,5 punkti. Vērtība var svārstīties 10% robežās.

Tā kā uzdevumā bija ļauts rēķināt no vidējās sievietes datiem, arī šis variants tiek ņemts vērā.

Pareizās atbildes, ja rēķināts no "vidējās sievietes" datiem

66 78 46 128 67 35

Ja Jūsu atbildes sakrīt ar pareizajām, plus, mīnus viens, 0,5 punkti.

Ja Jūsu vērtība iegūta dalot dienas uzturvielu daudzumu ar Jūsu aprēķināto vidējās sievietes dienā uzņemamo daudzumu, plus mīnus 10% no vērtības - 0,25 punkti.

 

Punktus liek hierarhiskā kārtībā sākot ar lielāko. Ja Jūs esat ieguvis 1 punktu par precīzu atbildi, puspunkts par pareizu aprēķinu netiek skaitīts klāt. Ja tiek iegūts puspunkts par pareizu aprēķinu, netiek pārbaudīts vai šie dati neatbilst vidējai sievietei, utt.

Lūgums pievērst uzmanību tā kā iepriekš bija lielāks pieļaujamās kļūdas intervāls, lai nosegtu neprecizitātes aprēķinos, bet tagad mēs izsekojam katram aprēķinam individuāli, tad pieļaujamās kļūdas intervāls ir samazinājies. 

 

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Agnese Kokina -

Visi 11. klašu darbi pārvērtēti.

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Agnese Kokina -

Visi 12. klašu darbi pārvērtēti

In reply to Agnese Kokina

Atbilde: Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Vaclavs Korženevskis -

Sakiet lūdzu, kuros uzdevumos konkrēti manā darbā tika noņemti punkti?

In reply to Vaclavs Korženevskis

Atbilde: Uzturvērtības uzdevums 11. un 12. klasei

by Agnese Kokina -

Jūsu punkti visos trijos uzdevumos, kas tika laboti

2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
4 0.5 0.5 1 1 1 0
3.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5

Vērtēšanas shēmu var redzēt šajā pašā foruma tēmā augšā.

Vēlētos uzsvērt, ka visiem darbiem punkti tika pārvērtēti pēc šīs shēmas, jo bija lūgums ņemt vērā iepriekšējos uzdevumos sniegtās atbildes.

Lai gan punkti Jūsu gadījumā, iespējams, ir palikuši mazāk, punkti nav noņemti, bet gan pārvērtēti pēc cita algoritma.