Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klases uzdevumu apspriešana

Atbilde: 11. klases uzdevumu apspriešana

by Jānis Liepiņš -
Number of replies: 0

Vairāku uzdevumu vērtēšanā ir izmaiņas (skatīt šeit: http://skolas.lu.lv/mod/forum/discuss.php?d=466), tāpēc var gadīties, ka pēc pārvērtēšans punktu skaits nav tāds kā iesniedzot savu darbu.