Olimpiādes rezultātu apspriešana

Atbilžu pieraksts

Atbilde: Atbilžu pieraksts

by Jānis Cīmurs -
Number of replies: 0
Paldies par komentāru. Uz nākamo gadu domājam veidus, kā mazināt skolēnu skaitu, kas neprecīzi ievada vērtības.
Žūrijas lēmums ir neveikt "manuālu" vērtēšanu un nemainīt Jūsu vērtējumus.