Olimpiādes rezultātu apspriešana

Atbilžu pieraksts

Atbilžu pieraksts

by Artis Kalniņš -
Number of replies: 2

Nevaru šo saukt par jautājumu, bet drīzāk par formalitāti.

Visos uzdevumos, kuros bija nepieciešams izmantot "e" vai "E" atbildē, šo atbildi pierakstīju nepareizā formā, proti, tā vietā, lai rakstītu, piemēram, 2E8, to pierakstīju 2*E8, kas atbildes pareizību nemaina, tomēr sistēmā šāda atbilde uzrādās kā nepareiza. Ļoti ceru, ka pārskatīsiet manu darbu, jo šāds misēklis konkrētajā gadījumā ir vairākus punktus vērts.

In reply to Artis Kalniņš

Atbilde: Atbilžu pieraksts

by Jānis Cīmurs -
1) Pirms olimpiādes uzsākšanas tika rakstīts:
"Ja ir jāievada ļoti lieli vai ļoti mazi skaitļi, izmanto skaitļu standartu pierakstu, atdalot mantisu no eksponentes ar „e" vai „E" (piemēram, 0,0000124 = 1,24×10⁻⁵ pieraksta atbildē kā 1,24e-5)"
Tava pieraksta forma neatbilst aprakstītajai. Šo lapu ir iespējams aplūkot olimpiādes laikā, ja aizmirstas, kā tas bija jādara.
2) Pirms darba iesniegšanas tev pie jautājuma rādījās teksts: "Nepilnīga atbilde"
3) Pie jautājuma labajā pusē tev rādījās sarkans trīsstūris: "" (iespējams ir citu jautājuma numuru).
Visas šīs lietas norāda, ka Tu esi izdarījis kaut ko nepareizi.
Kas mums turpmāk būtu jādara, lai nākamajos gados skolēni pareizi ievadītu vērtības?
Mēs šo jautājumu izskatīsim, bet iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka šādos gadījumos vērtējums netiek mainīts. Ir daudz veidu, kā ir iespējams nepareizi ievadīt desmitnieku pakāpi. Izejot cauru visiem vērtējumiem un pārbaudot, vai skolēns ir iedomājies kādu neordināru veidu, kā ievadīt desmitnieku pakāpi, zaudē tiešsaistes olimpiādes priekšrocību, ka nav vajadzīgi papildus labotāji.
In reply to Artis Kalniņš

Atbilde: Atbilžu pieraksts

by Jānis Cīmurs -
Paldies par komentāru. Uz nākamo gadu domājam veidus, kā mazināt skolēnu skaitu, kas neprecīzi ievada vērtības.
Žūrijas lēmums ir neveikt "manuālu" vērtēšanu un nemainīt Jūsu vērtējumus.