Olimpiādes rezultātu apspriešana

12. klase, 4. jautājums