Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase 8. jautājums, A punkts

Atbilde: 11. klase 8. jautājums, A punkts

by Jānis Cīmurs -
Number of replies: 0
Tā ka dotais uzdevums bija nepilnīgi nodefinēts, tad
žūrijas lēmums ir izņemt (anulēt) 11. klases 8. jautājumu no vērtēšanas.