Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klases 1. uzdevuma 4. jautājums B

10. klases 1. uzdevuma 4. jautājums B

nosūtīja Jānis Jurkāns
Number of replies: 1
[R] Rīgas Centra rajons - Skolēni, 10. klases attēls [R] Skolēni attēls [R] Skolēni, 10. klases attēls

Labvakar! Es ierakstīju, ka pārvietojums ir x= -50 + 0t +0,625t(kvadrātā) nevis x = 50 + 0t + (-0,625t(kvadrātā)), kas ir norādīta kā pareizā atbilde, manuprāt, abas atbildes ir pareizas, jo nav teikts, kurā virzienā ir vērstas koordinātu asis, kā arī nav teikts atskaites punkts pārvietojumam jeb 0. Es pieņēmu, ka 0 ir pie vārtiem, līdz ar to sākuma novietojums ir -50. Manuprāt, uzdevums noformulēts mazliet neprecīzi.