Jaunumi

Pamatskolas olimpiādes 1. daļas rezultātu pārvērtēšana

Pamatskolas olimpiādes 1. daļas rezultātu pārvērtēšana

by Danute Grīnfelde -
Number of replies: 0

Ņemot vērā olimpiādes dalībnieku aptaujā sniegto atgriezenisko saiti un rezultātu apspriešanas forumā izteiktos viedokļus, olimpiādes žūrijas komisija ir pieņēmusi lēmumu pārvērtēt olimpiādes pirmās daļas rezultātus. Izmaiņas skars šādus uzdevumus:

11. uzdevums. Laikmeta iezīmju noteikšana, atbilstoši amatpersonu portretiem.
Žūrijas komisija nolēma anulēt šī uzdevuma rezultātus. Pamatojums: jautājuma uzstādījumu kļūdas dēļ olimpiādes e-vide vairākiem dalībniekiem  padarīja neiespējamu korektu atbildes izvēli. Līdz ar to dalībnieki tika nostādīti nevienlīdzīgas sacensības situācijā.

Jautājuma rezultātu anulēšana nozīmē, ka šī jautājuma vērtējums netiks ieskaitīts kopvērtējumā. Līdz ar to šī olimpiādes posma 1. daļas vērtējuma maksimālais iespējamais punktu skaits ir 130.

16.-25. uzdevums. Jēdzieni.
Žūrijas komisija nolēma visos jautājumos kā pareizas tiek ieskaitītas atbildes, kur pēc jēdziena uzrakstīts punkts.
Ar papildus pareizām atbildēm papildināti šādi jautājumi:

                16. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „demokrātisks režīms”.

                18. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „valsts apvērsums”.

                20. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „rusifikācijas politika”.

                21. jautājums. Pievienotas pareizās atbildes „autoritārs režīms” un „autoritārais režīms”.

                23. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „deportēšana”.

                24. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „okupēšana”.

Izvērtējot olimpiādes dalībnieku ierosinājumus,žūrijas komisija nolēma neieskaitīt kā pareizas atbildes, kurās pieļautas dažādas pareizrakstības kļūdas. Pamatojums: tas būtu negodīgi pret tiem dalībniekiem, kas ņēmuši vērā uzdevuma nosacījumu un jēdzienus uzrakstījuši precīzi.

27. uzdevums. Statistika.
Ir F apgalvojuma „Laika periodā pēc 1990. gada iedzīvotāju skaits pakāpeniski saruka” pareizā atbilde ir „apgalvojums ir patiess”. Kļūda bija ieviesusies uzdevuma autores neuzmanības dēļ.