Jaunumi

Vidusskolas olimpiādes 1. daļas rezultātu pārvērtēšana

Vidusskolas olimpiādes 1. daļas rezultātu pārvērtēšana

by Danute Grīnfelde -
Number of replies: 0

Ņemot vērā olimpiādes dalībnieku aptaujā sniegto atgriezenisko saiti un rezultātu apspriešanas forumā izteiktos viedokļus, olimpiādes žūrijas komisija ir pieņēmusi lēmumu pārvērtēt olimpiādes pirmās daļas rezultātus. Pārvērtēšana skars šādus uzdevumus:

1. uzdevums. Laikmeta iezīmju noteikšana, atbilstoši PSKP ģenerālsekretāru pilnvaru periodiem.

Uzdevumā paplašinātas nomešanas lauku robežas – lai kā pareizas tiktu ieskaitītas arī tās atbildes, kas atzīmētas nevis uz atbilstošās fotogrāfijas, bet uz tās apmales.

 

2.-16. uzdevums. Jēdzieni.

Visos jautājumos kā pareizas tiek ieskaitītas atbildes, kur pēc jēdziena uzrakstīts punkts.

Ar papildus pareizām atbildēm papildināti šādi jautājumi:

                6. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „deportēšana”.

                8. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „Darbaļaužu internacionālā fronte”.

                14. jautājums. Pievienota pareizā atbilde „stagnēšana”.

                15. jautājums. Pievienotas pareizās atbildes „totalitārs režīms” un „totalitārais režīms”.

Žūrijas komisija nolēma neieskaitīt kā pareizas atbildes, kurās pieļautas dažādas pareizrakstības kļūdas. Pamatojums: tas būtu negodīgi pret tiem dalībniekiem, kas ņēmuši vērā uzdevuma nosacījumu un jēdzienus uzrakstījuši precīzi.

Vairāki dalībnieki forumā pauda viedokli, ka jēdziena „mežabrāļi” vietā kā pareizu jāpieņem arī „meža brāļi”. Tā kā vēstures literatūrā figurē tikai „mežabrāļi”, žūrijas komisija nolēma atbildi „meža brāļi” neieskaitīt kā pareizu.

 

27. uzdevums. Statistika.

9. apgalvojuma „1980. gados piemājas saimniecības deva 55% no visa Latvijas PSR saražotā piena” pareizā atbilde ir „apgalvojuma patiesumu šī statistika neļauj izvērtēt”.

 

30. un 31. uzdevums. Karikatūras.

Žūrijas komisija nolēma anulēt šo jautājumu rezultātus. Pamatojums: šajos jautājumos atzīmējamā pareizā atbilde bija "Ir pareiza gan atbilde A, gan atbilde B" vai "Pareiza gan atbilde B, gan atbilde C", bet jautājuma uzstādījumu kļūdas dēļ olimpiādes e-vide katram dalībniekam piedāvāja atšķirīgus atbilžu variantus, vairākos gadījumos padarot neiespējamu korektu atbildes izvēli. Līdz ar to dalībnieki tika nostādīti nevienlīdzīgas sacensības situācijā.

Jautājuma rezultātu anulēšana nozīmē, ka šo jautājumu vērtētājums netiks ieskaitīts kopvērtējumā. Līdz ar to šī olimpiādes posma 1. daļā maksimālais iespējamais punktu skaits ir 92.