Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klases uzdevumi

 
Atis Krebss attēls
Atbilde: 11.jautājums
nosūtīja Atis Krebss — piektdiena, 2018. gada 7. decembris, 07:47
 

Nepiekrītu apgalvojumam: “Tā kā nav zināms, kas tieši ir slāpekļa avots, ko augi izmanto, ir jāņem vērā gan hitīna, gan BSA paraugi, kuri jāsalīdzina ar kontroli, lai redzētu vai ir vērojamas izmaiņas.”

Uzdevumā nav prasīts noskaidrot, kuru slāpekļa avotu augi izmanto, bet gan, vai augi izmanto, kādu slāpekļa avotu.

Iedomāsimies, ka grafiks nav dots. Nezinām, ko augi izmanto. Arī šādā situācijā atbilde “visu” nav pareiza. Pirms grafika apskates var izveidot darbību algoritmu – sākumā salīdzināt jebkuru no papildu avotiem ar kontroli; ja papildu avotam grafikā attēlota lielāka vērtība nekā kontrolei, ir iegūta pietiekama informācija, un citi dati nav jāizmanto; ja papildu avotam nav attēlota lielāka vērtība, ar kontroli jāsalīdzina otrs papildu avots.  Izmantojot šādu algoritmu, dotajā uzdevumā nekad nevajadzēs izmantot visu grupu datus, jo to, ka augi izmanto papildu slāpekli, varēs noteikt jau, salīdzinot pirmo izvēlēto grupu ar kontroli.

Neviena no piedāvātajām atbildēm nav pareiza. Pareiza atbilde būtu “jāizmanto hitīna un kontroles dati vai BSA un kontroles dati”.

Lai gan hitīna stabiņa atšķirība no kontroles nav tik liela kā BSA, tas tomēr ir augstāks par kontroles stabiņu. Tā kā nav pieejama atbilde “kontrole un BSA”, atliek izvēlēties atbildi “kontrole un hitīns”.