"Čerenkova stārojums un gredzenveida skiatītajs"

"Čerenkova stārojums un gredzenveida skiatītajs" (angļ.) (latv.)
Uzdevumā apskata Čerenkova starojuma veidošanas process un to izmantošana mērījumos.