Topic Name Description
Topic 1 File 40. LAFO rezultāti un laureāti

40. LAFO rezultāti un laureāti. Tie skolēni, kas ieguvuši mazāk par 10% no iespējamā punktu skaita, ir sarindoti alfabēta kārtībā.

File Olimpiādes uzdevumi.