Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails 40. LAFO rezultāti un laureāti

40. LAFO rezultāti un laureāti. Tie skolēni, kas ieguvuši mazāk par 10% no iespējamā punktu skaita, ir sarindoti alfabēta kārtībā.

Fails Olimpiādes uzdevumi.