LU VUMC kursu piedāvājums

LU VUMC piedāvājums

Viens no LU VUMC galvenajiem mērķiem ir atbalstīt Latvijas un Baltijas uzņēmumus un iedvesmot attīstīties! 

LU VUMC piedāvā apgūt pieaugušajiem - nodarbinātām un pašnodarbinātām personām plašu apmācību programmu klāstu par personīgajiem vai uzņēmuma līdzekļiem. Ceļā uz karjeras virsotnēm pilnveidojot profesionālās prasmes!

LU VUMC apmācību programmu e-katalogs

Uzzināt vairāk par iespēju saņemt ERAF līdzfinansējumu: profesionalis@lu.lv  +37129198484

Seko LU VUMC jaunumiem: LU VUMC LinkedIn  LU VUMC Facebook


One of the main goals of LU VUMC is to support Latvian and Baltic companies and encourage them to develop!

LU VUMC offers a wide range of training programs to employed and self-employed persons for personal or company funds. Professional competences on the way to the top of your career!

LU VUMC Training Courses E-catalogue

Find out more about the possibility of receiving ERDF co-financing: profesionalis@lu.lv +37129198484
Receive an individual training offer from LU VUMC

Follow LU VUMC news: LU VUMC LinkedIn LU VUMC Facebook