Course Image ESP1 - Digitālās prasmes un IT rīki - Eiropas Savienības projektu vadīšana

ESP1 - Digitālās prasmes un IT rīki - Eiropas Savienības projektu vadīšana

Kursa mērķis ir spēja identificēt vajadzības un problēmas, kā arī atrisināt konceptuālās problēmas un problēmu situācijas digitālajā vidē, izmantojot projektorientētu vadību un digitālos rīkus, lai nodrošinātu nepieciešamās pamatzināšanas ES projektu vadīšanā, gūstot priekšstatu par pielietojamām projektu vadīšanas metodēm un IT rīkiem.