Informācija par fizikas olimpiādēm, kuru norisē piedalās LU Fizikas un matemāikas fakultātes Fizikas nodaļa: programmas, nolikumi, laureātu saraksti, uzdevumu arhīvs. Pieeja šīm kursam ir brīva.