LU Fizikas un matemāikas fakultātes Fizikas nodaļa rīko regulāras treniņnodarbības fizikā skolēnu izlases kandidātiem dalībai Starptautiskajās fizikas olimpiādēs (IPhO). Nodarbību mērķis ir sistemātiski iepazīstināt izlases kandidātus ar vispārīgās fizikas sadaļām atbilstoši IPhO programmai.

Nodarbību laikā ir paredzētas ikmēneša klātienes lekcijas un praktiskie darbi, uzdevumi pastāvīgajam darbam un testi elektroniskajā vidē. Nodarbībās dalībniekiem tiks izsniegti mācību līdzekļi (grāmatas). Nodarbības vadīs LU FMF mācībspēki.

Uz šīm nodarbībām tiek aicināti iepriekšējo gadu Valsts fizikas olimpiādes un Latvijas atklātās fizikas olimpiādes laureāti.

Starptautiskājā fizikas olimpiāde (International Physics Olympiad - IPhO) ir augstākais skolēnu fizikas olimpiāžu posms. Kopš 1996. gada Latvija piedalās šajā olimpiāde ar skolēnu izlasi. Šajā kursā tiek publicēti šo olimpiāžu uzdevumi, uzskaitīti Latvijas izlases dalībnieki un viņu panākumi.