Programmēšanas dienas semināra bildes (11.10.2014.)

Scratch seminārs LU DF.