PROGRAMMAS PIEMĒRS: Taurenītis v.1.1 - Scratch 2.0 programmiņa ar skaņas detektēšanu no mikrofona. Lai taurenītis lidotu, radiet skaņu, kas skaļāka par 10 vienībām, lai lidotu augstu - virs 80 nosacītajām vienībām (tās ir diapazonā 0...100)

Noklikšķināt uz saites http://scratch.mit.edu/projects/23691519/, lai atvērtu URL.