YouTube video - programmas Taurenītis v.1.1 izveide: Scratch 2.0 skaņas detektēšana - 2. tēmas 1. vingrinājums (14:19 min., jaunā logā)