YouTube video: Scratch 1. programmiņas izveide - svarīgākais 1. tēmas konspekta 3.1., 3.2. nodaļā (8:53 min. jaunā logā)