YouTube video: Scratch ievadlekcija - svarīgākais 1. tēmas konspekta 1., 2. nodaļā (9:27 min., jaunā logā)