Video: Scratch 1. programmiņas izveide - svarīgākais 1. tēmas konspekta 3.3., 3.4. nodaļā (9:50 min. .flv)

Svarīgākais 1. tēmas konspekta 3. nodaļas 3.3., 3.4. apakšnodaļās.