Video: Scratch 1. programmiņas izveide - svarīgākais 1. tēmas konspekta 3.1., 3.2. nodaļā (8:53 min. .flv)

Svarīgākais 1. tēmas konspekta 3. nodaļas 3.1., 3.2. apakšnodaļās.