Video: Scratch ievadlekcija - svarīgākais 1. tēmas konspekta 1., 2. nodaļā (9:27 min. .flv)

Svarīgākais 1. tēmas konspekta 1., 2. nodaļā.