Konsultējies bez maksas Latvijas Universitātes Karjeras centrā

Vārdam „Karjera” vairs sen nav tikai tā tradicionālā nozīme - kāpšana pa karjeras kāpnēm. Šodien mēs ar karjeru saprotam profesionālās dzīves daudzveidību un savu daudzpusību. Karjera kā nemitīga pilnveidošanās, kā ceļš, kā mērķis, kā paša personīgā un profesionālā izaugsme visdažādākajos veidos.

Karjeras centra moto „Topi par to, kas esi!” uzsver to, ka mēs paši varam veidot savu dzīvi un sevi, atklāt sevī slēptākos talantus, spējas un likt tās lietā, baudot arī sava darba augļus un rezultātus. Šis moto ir cieši saistīts ar Karjeras centra misiju - atbalstīt un veicināt studentu un absolventu profesionālo izaugsmi, sekmīgu iekļaušanos un konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū.

LU Karjeras centrā gaidīti ir gan LU studenti un absolventi, gan arī skolēni un darba devēji. Karjeras centra speciālisti sniedz atbalstu skolēniem, studentiem un absolventiem dažādos ar darba dzīvi un karjeras izaugsmi saistītos jautājumos. Studenti un absolventi Karjeras centrā var meklēt dažāda veida darba un prakšu vietu vakances, veidot un uzlabot CV un motivācijas vēstuli, apzināt savas stiprās puses un pieredzi dažādos interesantos semināros, kā arī vērsties pie mūsu konsultantiem arī citās, ar izaugsmi saistītās krustcelēs - mainot studiju programmu, plānojot savu darba dzīvi vai gatavojoties darba intervijām. Savukārt, skolēnus konsultējam par izglītības veidiem, studiju programmām un palīdzam atrast vispiemērotāko studiju un profesijas virzienu pēc vidējās izglītības iegūšanas. Darba devējiem mēs palīdzam iepazīt un veidot nozīmīgus kontaktus ar studentiem, kuri ir uzsākuši vai plāno uzsākt savas profesionālās gaitas. 

Informācija par Karjeras centra pakalpojumiem interneta vietnē www.karjera.lu.lv.

Cieņā

Karjeras centra komanda

Last modified: Wednesday, 31 January 2018, 2:27 PM