Olimpiādes rezultātu apspriešana

Žūrijas lēmumi

Atbilde: Žūrijas lēmumi

by Agnese Kokina -
Number of replies: 0

Noslēdzot olimpiādes pārvērtēšanu, vēlamies parādīt punktu sadalījumu pa uzdevumiem (lapām).

Aplūkojot Pīrsona korelācijas koeficientus starp uzdevumu punktu sadalījumu un kopvērtējuma punktu sadalījumu var redzēt, ka visi uzdevumi ietekmējuši kopējo punktu sadalījumu līdzīgi. Novērojama tendence - jo vairāk variē iegūtie punkti, piemēram 9. klases augu dzimtu uzdevums, jo lielāka ietekme uz kopvērtējumu. Ja rezultāti variē mazāk, bet kopā vidēji iegūts dažāds punktu skaits, piemēram 11. klases šūnas un koraļļu uzdevums, to ietekme uz kopējo rezultātu (korelācijas koeficienti) ir līdzīgi. Tas nozīmē, ka lielāka nozīme uz punktu sadalījumu ir nevis vidēji iegūtajiem punktiem uzdevumā, bet gan tam cik ļoti lielās robežās variē uzdevumā iegūtie punkti.

Pīrsona korelācijas koeficienti starp punktu sadalījumu uzdevumā un kopvērtējumā


 9. klase
10. klase 11. klase 12. klase
1. uzd  0,72 0,77 0,77 0,83
2. uzd  0,76 0,69 0,68 0,63
3. uzd  0,70 0,73 0,79 0,76
4. uzd  0,71 0,69 0,75 0,75
5. uzd  0,82 0,73 0,72 0,77