Žūrijas lēmumi

Žūrijas lēmumi

by Jānis Liepiņš -
Number of replies: 2

Balstoties uz dalībnieku iesniegtajiem komentāriem un precizējumiem par 9. klases uzdevumiem

žūrija nolēma:

- anulēt:

 14. uzdevuma pēdējo apgalvojumu (par menstruālo ciklu skaita ietekmi uz grūtniecību skaitu

16. uzdevumu 1. apakšjautājumu (par Y hromosomas ietekmi uz spermatozoīdu ātrumu un/vai izturību)

-mainīt:

12.uzdevuma 1. apakšjautājumā tiks pieņemtas atbildes: "6 dienas" "6" "sešas dienas"

12. uzdevuma 3. apakšjautājumā tiks pieņemtas atbildes 36 +/- 4; 0,36 +/- 0,04, kā arī visas šīs atbildes ar %. Varbūtītbu izsaka kā decimāldaļu (0-1), vai procentus (0-100%), bet tā kā 9. klasē, iespējams, šī tēma vēl nav apskatīta - žūrīja pieņems atbildes dažādās formās. 

25. uzdevuma 1. apgalvojums tiek mainīts uz "patiess"

28. uzdevuma  3. apgalvojums (Šīs dzimtas augļiem ir tikai viena veida augļi – sausie veroņi, kas atveroties dalās uz pusēm) tiek mainīts uz atbildi "tauriņziežu dzimta"

-atstāt nemainītus:

22. uzdevuma 1. apakšjautājums par slimniekiem, kuriem būtu jāmaina higēnas paradumi - tie ir cilvēki, kas nemazgā rokas vai dārzeņus (A un B). Šis jautājums nebija saistāms ar cilvēku diagnozēm, bet gan vienīgi ar viņu paradumiem.

24. uzdevumā rozes ērkšķi ir mizas pārveidne, kas ir analoga (pēc funkcijas, bet ne pēc izcelšanās) kaktusa adatām, kas ir lapu pārveidne.

Maksimālais iespējamais punktu skaits 9. klasē tagad ir 150. 


Balstoties uz dalībnieku iesniegtajiem komentāriem un precizējumiem par 10. klases uzdevumiem

žūrija nolēma, ka:

12. uzdevumā tiks pieņemtas dažādi noformētas atbilžu versijas: 20, 20% vai 20 %

14. uzdevums netiek mainīts.

Maksimālais iespējamais punktu skaits 10. klasē tagad ir 149.

Balstoties uz dalībnieku iesniegtajiem komentāriem un precizējumiem par 11. klases uzdevumiem

žūrija nolēma:

-mainīt vērtējumus:

2. uzdevumā 3. jautājumā pieņemt atbildi "1."

9. uzdevumā  kur kļūdas pēc divreiz atkārtojas atbilžu varianti, mainīt kopējo jautājuma vērtējumu no 4 punktiem uz 3 punktiem; ja abi atkārtotie atbilžu varianti būs atbildēti pareizi, dalībnieks saņems 1 punktu.

13. uzdevuma pēdējā apgalvojuma pareizais vērtējums mainīts uz "patiess" 

20. uzdevuma 6. apgalvojuma pareizais vērtējums mainīts uz "aplams"

22. uzdevuma par citoplazmu tiek pieņemtas struktūras 11 un 14, bet par membrānu 14 un 7. 

-nemainīt vērtējumus

15. uzdevumā.

Maksimālais iespējamais punktu skaits 11. klasē tagad ir 150.

Balstoties uz dalībnieku iesniegtajiem komentāriem un precizējumiem par 12. klases uzdevumiem

žūrija nolēma:

-nemainīt vērtējumus

7. uzdevuma 7. jautāumā

18. uzdevuma 1. jautājumā

21. uzdevuma 2. apgalvojumā

- anulēt 

18. uzdevuma 4. punktu (par krokodiliem)

21. uzdevuma 3 punktu (par lauksaimnieku un minerālmesliem)

Maksimālais iespējamais punktu skaits 12. klasē tagad ir 152.


Visi darbi, kas tika pildīti papīra versijā ir ievadīti sistēmā un katrs dalībnieks var tos pārskatīt.


In reply to Jānis Liepiņš

Atbilde: Žūrijas lēmumi

by Agnese Kokina -

Tā kā mēs esam saņēmuši vairākus lūgumus ieskaitīt punktus, kas nav redzami sistēmā saglabātajās atbildēs, žūrijas komisija uzsver, ka vērtētas tiek tikai sistēmā saglabātās atbildes. 

 Dažādi mutiski pieņēmumi par it kā iesniegtajām atbildēm, kas nav pārbaudāmi ar elektroniskā sistēmā saglabāto atbilžu palīdzību, netiek pieņemti. 


In reply to Jānis Liepiņš

Atbilde: Žūrijas lēmumi

by Agnese Kokina -

Noslēdzot olimpiādes pārvērtēšanu, vēlamies parādīt punktu sadalījumu pa uzdevumiem (lapām).

Aplūkojot Pīrsona korelācijas koeficientus starp uzdevumu punktu sadalījumu un kopvērtējuma punktu sadalījumu var redzēt, ka visi uzdevumi ietekmējuši kopējo punktu sadalījumu līdzīgi. Novērojama tendence - jo vairāk variē iegūtie punkti, piemēram 9. klases augu dzimtu uzdevums, jo lielāka ietekme uz kopvērtējumu. Ja rezultāti variē mazāk, bet kopā vidēji iegūts dažāds punktu skaits, piemēram 11. klases šūnas un koraļļu uzdevums, to ietekme uz kopējo rezultātu (korelācijas koeficienti) ir līdzīgi. Tas nozīmē, ka lielāka nozīme uz punktu sadalījumu ir nevis vidēji iegūtajiem punktiem uzdevumā, bet gan tam cik ļoti lielās robežās variē uzdevumā iegūtie punkti.

Pīrsona korelācijas koeficienti starp punktu sadalījumu uzdevumā un kopvērtējumā


 9. klase
10. klase 11. klase 12. klase
1. uzd  0,72 0,77 0,77 0,83
2. uzd  0,76 0,69 0,68 0,63
3. uzd  0,70 0,73 0,79 0,76
4. uzd  0,71 0,69 0,75 0,75
5. uzd  0,82 0,73 0,72 0,77