Olimpiādes rezultātu apspriešana

12.klase 3.jautājums

Atbilde: 12.klase 3.jautājums

by Agnese Kokina -
Number of replies: 0

Pareizā atbilde ir B un F (tie pacienti, kuriem ir pozitīvs mikrobioloģiskais uzsējums)