Olimpiādes rezultātu apspriešana

Rezultātu noapoļošana

Rezultātu noapoļošana

nosūtīja Artūrs Bērziņš
Number of replies: 1
Rīgas Centra rajons, 12. klases attēls

Labdien!

Vēlos vērst uzmanību uz rezultātu noapaļošanu. Piemēram, divpadsmitās klases 14. jautājumā atbildēs precīzi ir izrēķināts, ka padarītajam darbam jābūt 10,7MJ, bet rezultāta ailītē kā pareizā atbilde tiek uzdota 11.0MJ. Līdz ar to, saskaņā ar olimpiādes sākumā norādītājiem noteikumiem par atbildes iekļaušanos +-5% , piemēram, atbilde 10,4 neiekļaujas uzrādītājā pareizajā atbildē 11,0, bet tai vajadzētu tikt ieskaitītai, jo iekļaujas 5% robežā attiecībā pret patieso, nenoapaļoto atbildi 10,7. 

Tas ir tikai piemērs no divpadsmito klašu darba, iespējams, tamlīdzīgas nepilnības ir arī citu klašu darbos. Saprotams, ka pie lielām vērtībām noapaļošana līdz apaļam skaitlim lielu starpību nerada, tomēr pie mazām vērtībām, manuprāt, šī kļūda būtu jānovērš un noapaļošana nebūtu jāveic.