Olimpiādes rezultātu apspriešana

12. klases uzd.

Atbilde: 12. klases uzd.

nosūtīja Reinis Baranovskis
Number of replies: 0
Rīgas Centra rajons, 12. klases attēls

Ir jālieto 3,7, kas ir summārais pātrinājums uz y ass. (ay-gy=13,7-10=3,7 m/s2)

Ar rezultātu viss ir pareizi, tikai formulā pie indeksiem varēja precizēt to, ka ay , ko izmanto pitagora teorēmā, ir y ass pātrinājumu summa, nevis tikai paātrinājums, ko rada iekārta, līdz ar to nerastos šādi pārpratumi.