Olimpiādes rezultātu apspriešana

par olimpiādes saturu

par olimpiādes saturu

nosūtīja Maira Gribuste
Number of replies: 3
Ogres novada apvienības izglītības iestāžu atbildīgie attēls

Vai tad 11.klasei II posma olimpiādes  uzdevumu 2013.gadā saturs netika formulēts šādi:11. KLASE

OTRAJĀ POSMĀ:

Temperatūra, spiediens, tilpums. Ideāla gāze, tās stāvokļa vienādojums. Izoparametriskie procesi. Absolūtās temperatūras un molekulu kinētiskās enerģijas saistība.

Ideālas gāzes iekšējā enerģija. Pirmais termodinamikas likums. Atgriezeniskie un neatgriezeniskie procesi. Gāzes izplešanās darbs atgriezeniskajos procesos. Ciklisks process. Siltuma mašīnas darbības princips. Siltuma dzinēju lietderības koeficients.

In reply to Maira Gribuste

Atbilde: par olimpiādes saturu

nosūtīja Jānis Bukins
Siguldas novada apvienības skolotāji attēls

Par ko tieši ir jautājums?

Apskatot 11. klases uzdevumus, jāsecina, ka daļa ir par 10. klases tematiku, kas ir pieņemami, jo:

1) Iepriekšējos gados arī ir bijuši uzdevumi, kur nepieciešams zināt 10. klases tematiku un līdz ar to var prognozēt, ka tas var atkārtoties;

2) Izziņot olimpiādes saturu īpaši bija izcelts teksts, citēju: "Tēmu ierobežojums pa klasēm pieļauj, ka katras nākamās klases uzdevumi ietver arī iepriekšējo klašu tematiku."

3) Manuprāt, skolēnam ejot uz fizikas olimpiādi, ir labi zināt arī iepriekšējo klašu tematiku, jo fizikā bieži vien ir jāapvieno zināšanas par vairākiem novirzieniem.

In reply to Jānis Bukins

Atbilde: par olimpiādes saturu

nosūtīja Anete Milta
Saldus novada apvienības izglītības iestāžu atbildīgie attēls

Jā, protams, ka ir piebilde par iepriekšējā kursa zināšanu nepieciešamību. Bet varbūt tad tomēr norādīt, ka īpaši jāpievērš uzmanība, piemēram, 10.kl.skolēnam par 9.kl.tēmām - elektrība, darbs, jauda utt. (tās, kas 2.semestrī 9.kl.)?