Olimpiādes rezultātu apspriešana

9. klases 3. uzdevums, 17. jautājums