Olimpiādes rezultātu apspriešana

10.klase (1.kurss tehnikumā) Nejauši pieļautas kļūdas

Atbilde: 10.klase (1.kurss tehnikumā) Nejauši pieļautas kļūdas

by Kirils Surovovs -
Number of replies: 0
Olimpiādes žūrija pieņēma lēmumu ieskaitīt arī 1.33 kā pareizo atbildi uz 5. jautājumu, bet citu iemeslu dēļ (uzdevuma nosacījumu neviennozīmīgums). Savukārt par otro minēto punktu atbilde diemžēl ir negatīva: visos gadījumos pieņemts lēmums vērtēt tikai tos datus, kas ir ievadīti sistēmā.